"Nechávam ostatných hovoriť,
          aby som sám o tom povedal viac."
Michel de Montaigne
+ Kutuzovova 5/A + 831 03 Bratislava + Slovakia + Tel: + 421 2 40 200 828 + Mail: omnimedia@omnimedia.sk = Omnimedia Public Relations s.r.o.