"Nechávam ostatných hovoriť,
          aby som sám o tom povedal viac."
Michel de Montaigne
+ Bridlicová 2/A + 841 07 Bratislava + Slovakia + Tel: +421 903 723 724 + Mail: omnimedia@omnimedia.sk = Omnimedia Public Relations s.r.o.